PGM d.o.o. Bedekovčina

Detalji projekta

Izrada bokseva za frakcije i pretovarni silos pogona za proizvodnju betona.

Zainteresirani?

Pridružite se drugim zadovoljnim klijentima i partnerima i započnite svoj novi projekt s nama.

Skip to content